Kalø Demo

Det at lave en foto serie med sammen med lidt video kan godt tage lidt tid. Der for er det heller ikke gratis.. Denne lille intro fra Kalø startede jeg på meget tidlig inden der kom publikum på.. og lavede serien færdig op mod middag.. da der strømmede folk ud på øen.

Da jeg startede optagelserne, var der kun græssende kvæg. Ikke at de tog notits af at jeg var der.. de var jo vant til at der kom støjende mennesker derud hverdag. Så en summende drone var ikke noget der kunne skræmme dem.

Jeg har brugt en del tid omkring Aarhus. Det har ind ind imellem givet lidt tid i overskud til nogle udflugter med kamera og drone.

Publikum på vej til Kalø

Kalø set fra oven

Når man ser det hele lidt fra oven så er oplevelsen en helt anden. De mange oldtids minder vi har omkring i det ganske land kan tager sig for det meste godt ud i fugle perspektiv. 

Lidt flere fotos fra turen til Kalø